Bir ilişkinin bittiğini gösteren işaretler

Bir ilişkideki kavga ve tartışma halidir.